ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ПЕРЕРОБЛЕНОЇ З МАКЕТІВ МАСОГАБАРИТНИХ (ММГ), ТА ЇЇ СЛІДИ НА КУЛЯХ І ГІЛЬЗАХ МАСОГАБАРИТНИХ (ММГ), Р. В.

Download (22)

Full text

(1)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

Р. В. Мельник

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ

ЗБРОЇ, ПЕРЕРОБЛЕНОЇ З МАКЕТІВ

МАСОГАБАРИТНИХ (ММГ),

ТА ЇЇ СЛІДИ НА КУЛЯХ І ГІЛЬЗАХ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК

Київ «Центр учбової літератури» 2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

Р. В. Мельник

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ

ЗБРОЇ, ПЕРЕРОБЛЕНОЇ З МАКЕТІВ

МАСОГАБАРИТНИХ (ММГ),

ТА ЇЇ СЛІДИ НА КУЛЯХ І ГІЛЬЗАХ

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК

Київ «Центр учбової літератури» 2016

(2)

УДК 343.983:351.753.2 (075.8) ББК 67.51:67.52я73 М 48 Схвалено кафедрою кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права (протокол № 8 від 05.03.2015 р.) Рецензенти: Андрушко О. В. – кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри кримінального процесу та криміналістики Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Радецька В. Я. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ; Кравчук О. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права. Автор: Мельник Р. В. – головний експерт відділу експертизи зброї та трасологіч-ної експертизи лабораторії криміналістичтрасологіч-ної експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридич-них наук. Мельник Р. В. Дослідження вогнепальної зброї, переробленої з макетів масогабаритних (ммг), та її сліди на кулях і гільзах.[текст] Інформ-довідк. посіб. / Р. В. Мельник – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 32 с. ISBN 978-617-673-496-3 У посібнику розглянуто особливості переробки з ММГ пістолетів «ТТ» калібру 7,62×25 мм, «ПМ» калібру 9×18 мм, «Р 38» калібру 9×19 мм, а також автомата «АКС-74» калібру 5,45×39 мм та описано сліди від частин і механізмів зброї на кулях і гільзах. УДК 343.983:351.753.2 (075.8) ББК 67.51:67.52я73 ISBN 978-617-673-496-3 © Мельник Р. В., 2016. © Центр учбової літератури, 2016. М 48 УДК 343.983:351.753.2 (075.8) ББК 67.51:67.52я73 М 48 Схвалено кафедрою кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права (протокол № 8 від 05.03.2015 р.) Рецензенти: Андрушко О. В. – кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри кримінального процесу та криміналістики Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Радецька В. Я. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ; Кравчук О. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права. Автор: Мельник Р. В. – головний експерт відділу експертизи зброї та трасологіч-ної експертизи лабораторії криміналістичтрасологіч-ної експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридич-них наук. Мельник Р. В. Дослідження вогнепальної зброї, переробленої з макетів масогабаритних (ммг), та її сліди на кулях і гільзах.[текст] Інформ-довідк. посіб. / Р. В. Мельник – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 32 с. ISBN 978-617-673-496-3 У посібнику розглянуто особливості переробки з ММГ пістолетів «ТТ» калібру 7,62×25 мм, «ПМ» калібру 9×18 мм, «Р 38» калібру 9×19 мм, а також автомата «АКС-74» калібру 5,45×39 мм та описано сліди від частин і механізмів зброї на кулях і гільзах. УДК 343.983:351.753.2 (075.8) ББК 67.51:67.52я73 ISBN 978-617-673-496-3 © Мельник Р. В., 2016. © Центр учбової літератури, 2016. М 48

(3)

3

З М І С Т

Вступ . . . 4 Розмірні характеристики пістолета «ТТ» калібру 7,62×25 мм, переробленого з ММГ . . . 5 Розмірні характеристики автомата «АКС-74У» калібру 5,45×39 мм, переробленого з ММГ . . . 12 Розмірні характеристики пістолета «ПМ» калібру 9×18 мм, переробленого з ММГ . . . 18 Розмірні характеристики пістолета «Р 38» калібру 9×19 мм, переробленого з ММГ . . . 25 Висновки . . . 30 Список рекомендованої літератури . . . 31 3

З М І С Т

Вступ . . . 4 Розмірні характеристики пістолета «ТТ» калібру 7,62×25 мм, переробленого з ММГ . . . 5 Розмірні характеристики автомата «АКС-74У» калібру 5,45×39 мм, переробленого з ММГ . . . 12 Розмірні характеристики пістолета «ПМ» калібру 9×18 мм, переробленого з ММГ . . . 18 Розмірні характеристики пістолета «Р 38» калібру 9×19 мм, переробленого з ММГ . . . 25 Висновки . . . 30 Список рекомендованої літератури . . . 31

(4)

В С Т У П

Останнім часом на території України спостерігається збільшення кі-лькості злочинів із застосуванням перероблених макетів-масогабаритних (далі – ММГ) у вогнепальну зброю. Аналіз надходження до ДНДЕКЦ переробленої зброї свідчить, що найчастіше підлягають переробці ММГ пістолетів «ТТ», «ПМ», «Р 38» та автомата «АКС-74У» для стрільби патронами калібру 7,62×25 мм, 9×18 мм, 9×19 мм і 5,45×39 мм відповідно. Принцип роботи ударно-спускового механізму, а також основні конструктивні характеристики ММГ пістолетів та автоматів не відріз-няються від конструкції бойових пістолетів «ТТ», «ПМ» та «Р 38», а також автоматів «АКС-74У» відповідно, що дає змогу легко їх переро-бляти. За наявності таких змін у конструкції вогнепальної зброї виконання пострілів із зазначених вище пристроїв є неможливим. Привести ці об’єкти в придатний для стрільби стан, навіть за наявності промислово-го обладнання, проблематично. З точки зору судово-балістичної експе-ртизи зазначені вище об’єкти є вогнепальною зброєю, в конструкцію якої внесено незворотні зміни, внаслідок чого вона стала непридатною для стрільби. Щоб уникнути подібних ситуацій, виробникам необхідно визначити вимоги до технічного стану (перелік необхідних змін, які мають бути внесені в конструкцію зброї, щоб визнавати її ММГ) масогабаритних макетів і всі об’єкти, які підпадають під ці вимоги, визнавати макетами, а не вогнепальною зброєю, непридатною для стрільби. Крім того, екс-перт повинен мати у своєму розпорядженні повну інформацію про кра-їни (фірми), що виробляють ММГ, і технології виготовлення таких ма-кетів. Незважаючи на це, актуальною залишається проблема криміналіс-тичного дослідження зазначеної зброї, а також розпізнавання цієї зброї за слідами на відстріляних кулях і гільзах. Вирішення цієї проблеми неможливе без знання ознак перероблених ММГ пістолетів та автома-тів у вогнепальну зброю, а також слідів, що залишаються від частин і механізмів зброї на кулях і гільзах.

В С Т У П

Останнім часом на території України спостерігається збільшення кі-лькості злочинів із застосуванням перероблених макетів-масогабаритних (далі – ММГ) у вогнепальну зброю. Аналіз надходження до ДНДЕКЦ переробленої зброї свідчить, що найчастіше підлягають переробці ММГ пістолетів «ТТ», «ПМ», «Р 38» та автомата «АКС-74У» для стрільби патронами калібру 7,62×25 мм, 9×18 мм, 9×19 мм і 5,45×39 мм відповідно. Принцип роботи ударно-спускового механізму, а також основні конструктивні характеристики ММГ пістолетів та автоматів не відріз-няються від конструкції бойових пістолетів «ТТ», «ПМ» та «Р 38», а також автоматів «АКС-74У» відповідно, що дає змогу легко їх переро-бляти. За наявності таких змін у конструкції вогнепальної зброї виконання пострілів із зазначених вище пристроїв є неможливим. Привести ці об’єкти в придатний для стрільби стан, навіть за наявності промислово-го обладнання, проблематично. З точки зору судово-балістичної експе-ртизи зазначені вище об’єкти є вогнепальною зброєю, в конструкцію якої внесено незворотні зміни, внаслідок чого вона стала непридатною для стрільби. Щоб уникнути подібних ситуацій, виробникам необхідно визначити вимоги до технічного стану (перелік необхідних змін, які мають бути внесені в конструкцію зброї, щоб визнавати її ММГ) масогабаритних макетів і всі об’єкти, які підпадають під ці вимоги, визнавати макетами, а не вогнепальною зброєю, непридатною для стрільби. Крім того, екс-перт повинен мати у своєму розпорядженні повну інформацію про кра-їни (фірми), що виробляють ММГ, і технології виготовлення таких ма-кетів. Незважаючи на це, актуальною залишається проблема криміналіс-тичного дослідження зазначеної зброї, а також розпізнавання цієї зброї за слідами на відстріляних кулях і гільзах. Вирішення цієї проблеми неможливе без знання ознак перероблених ММГ пістолетів та автома-тів у вогнепальну зброю, а також слідів, що залишаються від частин і механізмів зброї на кулях і гільзах.

(5)

5

Пістолет «ТТ» калібру 7,62×25 мм,

перероблений із ММГ

Пістолет (рис. 1) складається зі ствола, рамки з руків’ям та спуско-вою скобою, кожуха-затвора, ударно-спускового механізму, затворної затримки, магазина, зворотного механізму, механізму запирання, на-кладок руків’я (рис. 2–3). Патронник ствола порожній. Довжина пісто-лета 194 мм, висота – 127 мм. Рис. 1. Загальний вигляд пістолета, переробленого з ММГ (з лівого боку) Рис. 2. Загальний вигляд пістолета, переробленого з ММГ (з правого боку) Рис. 3. Вигляд переробленого пістолета з ММГ (неповне розбирання) Ствол пістолета циліндричної форми, з перемінним зовнішнім діа-метром, виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магні-том (рис. 4–5). Розмірні характеристики ствола: довжина – 110 мм; зов-5

Пістолет «ТТ» калібру 7,62×25 мм,

перероблений із ММГ

Пістолет (рис. 1) складається зі ствола, рамки з руків’ям та спуско-вою скобою, кожуха-затвора, ударно-спускового механізму, затворної затримки, магазина, зворотного механізму, механізму запирання, на-кладок руків’я (рис. 2–3). Патронник ствола порожній. Довжина пісто-лета 194 мм, висота – 127 мм. Рис. 1. Загальний вигляд пістолета, переробленого з ММГ (з лівого боку) Рис. 2. Загальний вигляд пістолета, переробленого з ММГ (з правого боку) Рис. 3. Вигляд переробленого пістолета з ММГ (неповне розбирання) Ствол пістолета циліндричної форми, з перемінним зовнішнім діа-метром, виготовлений з металу сірого кольору, що притягується магні-том (рис. 4–5). Розмірні характеристики ствола: довжина – 110 мм;

Figure

Updating...

References

Related subjects :